Blog

Ana Sayfa/Blog/
18Tem 2016

Maden Atıkları Yönetmeliğinde Değişiklik

2016-11-05T23:25:52+03:0018Temmuz , 2016|Categories: Blog|Tags: , , , , |Yorum yok

16 Temmuz 2016 CUMARTESİ Resmi Gazete Sayı : 29772 yayınlanan Maden Atıkları Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle birlikte Yönetmelik Yürürlük tarihi 15.07.2017 tarihi (iki yıl sonra) olarak değiştirilmiştir. Yönetmelik tam metni aşağıdadır.     Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: MADEN ATIKLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 15/7/2015 tarihli ve 29417 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maden Atıkları [...]

29Haz 2016

Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Yönetmelik Değişikliği

2016-11-05T23:06:14+03:0029Haziran , 2016|Categories: Blog|Tags: , |Yorum yok

29 Haziran 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29757 Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik MADDE 1 – 17/5/2014 tarihli ve 29003 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “b) 7 nci ve 8 inci maddesi [...]

8Haz 2016

ÇED Olumlu ÇED Gerekli Değildir Kararı Tebliği 08/06/2016

2016-11-05T23:06:14+03:008Haziran , 2016|Categories: Blog|Tags: , , , , |Yorum yok

8 Haziran 2016 ÇARŞAMBA Sayı : 29736 TEBLİĞ Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: “ÇED OLUMLU” VEYA “ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR” KARARI BULUNAN PROJELERDE YAPILACAK KAPASİTE ARTIŞI VE/VEYA GENİŞLETİLMESİ PLANLANAN PROJELERE İLİŞKİN TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 25/11/2014 tarihli ve 29186 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi [...]

3Haz 2016

27092 Sayılı Yönetmelik Yürürlükten Kaldırılmıştır

2016-11-05T23:06:16+03:003Haziran , 2016|Categories: Blog|Yorum yok

Hali hazırda yürürlükte olan 13.12.2014 Tarih ve 29204 sayılı "ZARARLI MADDELER VE KARIŞIMLARA İLİŞKİN GÜVENLİK BİLGİ FORMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK"   MADDE 11 – (1) 26/12/2008 tarihli ve 27092 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır. Ancak yönetmeliğin geçici hükümleri 01.06.2016 tarihine kadar [...]

18May 2016

Orman Kanununu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik

2016-07-23T21:11:05+03:0018Mayıs , 2016|Categories: Blog|Yorum yok

18/4/2014 tarihli ve 28976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Orman Kanununun 17/3 ve 18 inci Maddelerinin Uygulama Yönetmeliğinin 15 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir (1) Uygun görülen taleplere yirmi dört aya kadar ön izin verilebilir. Ön izin sahibinin ön izin süresi son günü mesai bitimine kadar bölge müdürlüğüne süre uzatımı talebinde bulunması ve mevcut [...]

29Nis 2016

Ambalaj Bilgi Sistemi Süre Uzatımı Duyurusu

2016-11-05T23:06:16+03:0029Nisan , 2016|Categories: Blog|Tags: |Yorum yok

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan Ambalaj Bilgi Sistemi Giriş Sayfası duyurusunda ; Ambalaj Bildirimleri Süre Uzatımı-Ekonomik işletmeler tarafından ambalaj bilgi sistemi üzerinden Nisan ayı sonuna kadar gönderilmesi gereken bildirim ve belgelendirmeler için süre 2016 Haziran ayı sonuna kadar uzatılmıştır. bilgisi verilmiştir.

10Nis 2016

Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortalarına İlişkin Düzenleme

2016-11-05T23:06:16+03:0010Nisan , 2016|Categories: Blog|Yorum yok

10 Nisan 2016 Tarih ve 29680 sayılı Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)  TEHLİKELİ MADDELER İÇİN YAPTIRILACAK ZORUNLU SORUMLULUK SİGORTALARINA İLİŞKİN TARİFE VE TALİMATTA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TARİFE VE TALİMAT yayınlanarak yürürlüğe girdi. 9/5/2010 tarihli ve 27576 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddeler İçin Yaptırılacak Zorunlu Sorumluluk Sigortalarına İlişkin Tarife ve Talimatın ekinde yer alan Tablo 3, Tablo 5 ve [...]

1Nis 2016

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmelik Taslağı 2016

2016-11-05T23:06:16+03:001Nisan , 2016|Categories: Blog|Yorum yok

Üyelik sürecinde bulunduğumuz Avrupa Birliği'nin ambalaj atıklarının yönetimindeki genel esaslarının belirlendiği Ambalaj ve Ambalaj Atıklarına İlişkin 94/62/EC sayılı Direktifi ile bu direktifteki revizyonlara ve yeni gelişmelere uyum sağlanabilmesi amacı başta olmak üzere hali hazırda uygulanmakta olan ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması çalışmalarının veriminin ve etkinliğinin arttırılmasını sağlamak için "Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği Taslağı" [...]