Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 02.08.2016 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe girdi. Bu değişiklikle beraber Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.
“b) 9 uncu maddesi ve 14 üncü maddenin ikinci fıkrası 1/7/2017 tarihinde,”
“d) 10 uncu ve 11 inci maddesi 31/12/2016 tarihinde,”

Buna Göre Büyük Kaza Önleme Politika Belgesi (Madde 10) yükümlülükleri ve Güvenlik Raporu (Madde 11) ile ilgili yükümlülükler 31/12/2016 tarihine ertelenmiştir.

Ayrıca Yönetmeliğin 9 uncu maddesi ve 14 üncü maddenin ikinci fıkrası 1/7/2017 tarihinde yürürlüğe girecektir.

2 Ağustos 2016 SALI Resmî Gazete Sayı : 29789

YÖNETMELİK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN ÖNLENMESİ VE ETKİLERİNİN
AZALTILMASI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 30/12/2013 tarihli ve 28867 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.
“b) 9 uncu maddesi ve 14 üncü maddenin ikinci fıkrası 1/7/2017 tarihinde,”
“d) 10 uncu ve 11 inci maddesi 31/12/2016 tarihinde,”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ile Çevre ve Şehircilik Bakanı müştereken yürütür.

Yönetmelik Tam Metni için TIKLAYINIZ