Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

21/09/2016 tarih ve 29834 sayılı yönetmelikle 10/9/2014 tarihli ve 29115 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğinin ekinde yer alan;

Ek-1’in 8 inci maddesi, dip notları,

Ek-2’nin 8 inci maddesi, dipnotları ve  son olarak  Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-3B “Geçici Faaliyet Başvuru Formu ve Ekleri”

Ek-3C “Çevre İzin veya Çevre İzin ve Lisans Sürecinin Tamamlanması Aşamasında Sunulması Gereken Belgeler” de değişiklik yapılmış olup yayım tarihinde yönetmelik yürürlüğe girmiştir.

Son yapılan değişikliklerle birlikte Yönetmelik Ek1- 8.Madde Son Hali

Yönetmelik Ek2- 8.Madde Son Hali

ek2-8

Ek3B Ek-3C

biyobozunur-atik-isleme

 

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Remi Gazete Link