Güncel Çevre Mevzuatı Yönetmelikler

Tablo Güncelleme Tarihi 26.11.2018
AdıEkTarihSayıSon Değişiklik
Florlu Sera Gazlarına İlişkin YönetmelikEkler04.01.201830291
Ambalaj Atıklarının Kontrolü YönetmeliğiEkler27.12.201730283
Binalar ile Yerleşmeler İçin Yeşil Sertifika YönetmeliğiYok23.12.201730279
İçme ve Kullanma Suyu Temini ve Dağıtım Sistemleri Hakkında Yönetmelik Ekler12.10.201730208
Yağmursuyu Toplama, Depolama ve Deşarj Sistemleri Hakkında YönetmelikEkler23.06.201730105
Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında YönetmelikEkler23.06.201730105
Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında YönetmelikEkler31.05.201730082
Stratejik Çevresel Değerlendirme YönetmeliğiEkler08.04.201730032
Ozon Tabakasını İncelten Maddelere İlişkin YönetmelikEkler07.04.20173003128.07.2017/30137
EGZOZ GAZI EMİSYONU KONTROLÜ YÖNETMELİĞİEkler11.03.201730004Yok
Tıbbi Atıkların Kontrolü YönetmeliğiEkler25.01.201729259Yok
Atıksu Toplama ve Uzaklaştırma Sistemleri Hakkında YönetmelikEkler06.01.201729940
Rüzgar Kaynağına Dayalı Elektrik Üretimi Başvurularının Teknik Değerlendirmesi Hakkında YönetmelikEkler20.10.201529508Yok
Maden Atıkları YönetmeliğiEkler15.07.20152941716.07.2016/29772
Bitkisel Atık Yağların Kontrolü YönetmeliğiBağlantıda Mevcut06.06.201529378Yok
Atık Yönetimi YönetmeliğiEkler02.04.20152931423.03.2017/30016
Tehlikeli Maddelerin Deniz Yoluyla Taşınması Hakkında YönetmelikBağlantıda Mevcut03.03.201529284Yok
 Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği (ÇED Yönetmeliği)Bağlantıda Mevcut25.11.20142918614.06.2018/30451
Çevre izin ve Lisans YönetmeliğiEkler10.09.20142911521.09.2016/29834 düzeltme
Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında YönetmelikBağlantıda Mevcut17.05.20142900331.05.2017/30082
Sulak Alanların Korunması YönetmeliğiEkler04.04.201428962Yok
Yüzeysel Sular ve Yeraltı Sularının İzlenmesine Dair YönetmelikEkler11.02.201428910Yok
Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında YönetmelikEkler30.12.20132886718.07.2017/30127
Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında YönetmelikEkler11.12.201328848Yok
Maddelerin ve Karışımların Fiziko-Kimyasal, Toksikolojik ve Ekotoksikolojik Özelliklerin Belirlenmesinde Uygulanacak Test Yöntemleri Hakkında YönetmelikEkler11.12.201328848 2.MükerrerYok
Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü İle Benzin ve Motorin Kalitesi YönetmeliğiBağlantıda Mevcut30.11.201328837Yok
Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik Ekler21.11.20132882806.05.2014/ 28992
DSİ Genel Müdürlüğü Yeraltısuyu Ölçüm Sistemleri YönetmeliğiYok12.10.201328793Yok
Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin YönetmelikEkler02.10.20132878323.03.2016/ 29662
Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin YönetmelikBağlantıda Mevcut01.10.20132878229.04.2016/ 29698
Koku Oluşturan Emisyonların Kontrolü Hakkında YönetmelikEkler19.07.201328712Yok
Su Havzalarının Korunması ve Yönetim Planlarının Hazırlanması Hakkında YönetmelikEkler17.10.201228444Yok
İçme Suyu Elde Edilen Veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair YönetmelikEkler29.06.201228338Yok
Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü YönetmeliğiBağlantıda Mevcut22.05.201228300Yok
Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer Tehlikelere Dair Görev YönetmeliğiYok03.05.201228281Yok
Yeraltı Sularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında YönetmelikEkler07.04.20122825722.05.2015/29363
Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair YönetmelikBağlantıda Mevcut27.10.20112809703.09.2014/ 29108
Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin YönetmelikYok27.10.20102774225.01.2018/ 30312
Atıkların Yakılmasına İlişkin YönetmelikEkler06.10.20102772107.04.2017/30031
Çevre Kanununun 29 Uncu Maddesi Uyarınca Atıksu Arıtma Tesislerinin Teşvik Tedbirlerinden Faydalanmasında Uyulacak Usul Ve Esaslara Dair YönetmelikEkler01.10.20102771617.05.2014/29003
Evsel ve Kentsel Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanılmasına Dair YönetmelikBağlantıda Mevcut03.08.201027661Yok
Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair YönetmelikEkler08.06.20102760511.07.2013/28704
Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi YönetmeliğiEkler04.06.20102760118.11.2015/ 29536
Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair YönetmelikBağlantıda Mevcut26.03.20102753311.03.2015 / 29292
Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkında YönetmelikEkler30.12.20092744821.12.2010/ 27792
Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü YönetmeliğiEkler03.07.20092727720.12.2014/ 29211
Binalarda Enerji Performansı YönetmeliğiEkler05.12.20082707520.04.2011/ 27911
Çevre Denetimi YönetmeliğiBağlantıda Mevcut21.11.20082706116.08.2011/ 28027
Atık Yağların Kontrolü YönetmeliğiBağlantıda Mevcut30.07.20082695205.11.2013/ 28812
Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi YönetmeliğiYok06.06.20082689805.05.2009/ 27219
 Havaalanı Sağlık Denetleme Merkezleri YönetmeliğiBağlantıda Mevcut17.02.20082679017.09.2011/28057
Poliklorlu Bifenil ve Poliklorlu Terfenillerin Kontrolü Hakkında YönetmelikEkler27.12.20072673930.03.2010/ 27537
 Binaların Yangından Korunması Yönetmeliği19.12.200726735
Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü YönetmeliğiBağlantıda Mevcut25.11.20062635711.03.2015 / 29292
Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanunun Uygulama YönetmeliğiEkler21.10.20062632617.10.2017/30213
Radyoaktif Maddenin Güvenli Taşınması YönetmeliğiEkler08.07.200525869Yok
Endüstriyel Radyografide Radyasyondan Korunma ve Lisanslama YönetmeliğiYok08.07.20052586917.02.2009/ 27144
İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında YönetmelikEkler17.02.20052573019.02.2015/29272
Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü YönetmeliğiBağlantıda Mevcut13.01.20052569927.01.2010/ 27475
Su Kirliliği Kontrolü YönetmeliğiBağlantıda Mevcut31.12.20042568714.02.2018/30332
Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü YönetmeliğiBağlantıda Mevcut26.12.20042568217.10.2017/ 30213
Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü YönetmeliğiBağlantıda Mevcut31.08.20042556923.12.2014 / 29214
Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü YönetmeliğiEkler18.03.200425406Mülga:RG-26/3/2010-27533
 Sürdürülebilir Yeşil Binalar İle Sürdürülebilir Yerleşmelerin Belgelendirilmesine Dair YönetmelikBağlantıda Mevcud08.12.201420273Yok
DSİ Yeraltısuları Teknik Yönetmeliği Bağlantıda Mevcut23.06.19721422407.06.2011/27957
Sahil Sağlık Denetleme Merkezleri YönetmeliğiYok10.06.200927254
 Çevre Düzeni Planlarına Dair Yönetmelik
 Tehlikeli Maddelerin Demiryolu İle Taşınması Hakkında Yönetmelik 
İçme Suyu Elde Edilen ve Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yönetmelik
Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği
 Madencilik Faaliyetleri İle Bozulan Arazilerin Doğaya Yeniden Kazandırılması Yönetmeliği
 Madencilik Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliği
MADEN KANUNUNUN I (A) GRUBU MADENLERİ İLE İLGİLİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
 Maden Kanunu Uygulama Yönetmeliği
 Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliği
 Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği
 Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür Yönetmeliği
 Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmelik
 Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği
 Petrol Piyasasında Ulusal Marker Uygulamasına İlişkin Yönetmelik
 Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
 2005/9207 İş yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik 
 Tehlikeli Madde Taşıyan Araç Ve Üst Yapıların Teknik Muayeneleri Hakkında Yönetmelik
 Organize Sanayi Bölgeleri Yer Seçimi Yönetmeliği 
Kum, Çakıl ve Benzeri Maddelerin Alınması, İşletilmesi ve Kontrolü Yönetmeliği
 Özel Hastaneler Yönetmeliği
Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği
 Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik
 Hijyen Eğitimi Yönetmeliği
 Çevre ve Şehircilik Şurası İle Çalışma Gruplarının Oluşumu ve Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik
 Kızartmada Kullanılmakta Olan Katı ve Sıvı Yağlar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği
 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu Başkanlığının Çalışm Usül ve Esasları Hakkında Yönetmelik
 Uygunluk Değerlendirme Kuruşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliği
 Tehlikeli Maddeler İçin Yaptırılacak Zorunlu Sorumluluk Sigortalarına İlişkin Tarife ve Talimat Değişiklik Değişiklik Değişiklik Düzeltme Değişiklik
 Tehlikeli Maddeler İçin Yaptırılacak Sorumluluk Sigortaları Hakkında Karar
 Ce" İşareti Yönetmeliği
 Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliği
 İSKİ Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği
 Kontrollü Alanlarda Çalışan Harici Görevlilerin İyonlaştırıcı Rasyasyondan Kaynaklanabilecek Risklere Karşı Korunmasına Dair Yönetmelik
 İyonlaştırıcı Olmayan Radyasyonun Olumsuz Etkilerinden Çevre ve Halkın Sağlığının Korunmasına Yönelik Alınması Gereken Tedbirlere İlişkin Yönetmelik
 Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği
 Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği
 Uçucu Maddelerin Zararlarından İnsan Sağlığının Korunması Hakkında Yönetmelik
 Yüzme Havuzlarının Tabi Olacağı Sağlık Esasları ve Şartları Hakkında Yönetmelik
 Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği

Çevre Mevzuatı Tablo Güncelleme Geçmişi

02.07.2018 Tarihli Tablo (Çevre Mevzuatı Tablosu) Değişiklikleri

14.06.2018 Tarihli ve 30451 Sayılı Resmi Gazetede ” Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayımlanarak yürürlüğe girdi.

14.02.2018 Tarihli Tablo (Çevre Mevzuatı Tablosu) Değişiklikleri

14.02.2018 Tarihli ve 30332 Sayılı Resmi Gazetede ” Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayımlanarak yürürlüğe girdi.

25.01.2018 Tarihli Tablo (Çevre Mevzuatı Tablosu) Değişiklikleri

25.01.2018 Tarihli ve 30312 Sayılı Resmi Gazetede ” Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayımlanarak yürürlüğe girdi.

04.01.2018 Tarihli Tablo (Çevre Mevzuatı Tablosu) Değişiklikleri

04.01.2018 Tarihli ve 30291 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Florlu Sera Gazlarına İlişkin Yönetmelik”

29.12.2017 Tarihli Tablo (Çevre Mevzuatı Tablosu) Değişiklikleri

23.12.2017 Tarihli ve 30279 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ” Binalar ile Yerleşmeler İçin Yeşil Sertifika Yönetmeliği”

27.12.2017 Tarihli ve 30283 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ” Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği”  yayımlandı.

17.10.2017 Tarihli Tablo (Çevre Mevzuatı Tablosu) Değişiklikleri

17.10.2017 Tarihli ve 30213 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ” Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile “Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yürürlüğe girdi.

12.10.2017 Tarihli Tablo (Çevre Mevzuatı Tablosu) Değişiklikleri

12.10.2017 Tarihli ve 30208 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ” İçme ve Kullanma Suyu Temini ve Dağıtım Sistemleri Hakkında Yönetmelik” yürürlüğe girdi.

31.07.2017 Tarihli Tablo (Çevre Mevzuatı Tablosu) Değişiklikleri

28.07.2017 Tarihli ve 30137 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Ozon Tabakasını İncelten Maddelere İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yürürlüğe girdi.

24.07.2017 Tarihli Tablo (Çevre Mevzuatı Tablosu) Değişiklikleri

1. 23.06.2017 (Mükerrer) Tarihli ve 30105 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik” yürürlüğe girdi

Bu Yönetmeliğe göre Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler
MADDE 64 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle aşağıdaki yönetmelikler yürürlükten kaldırılmıştır:
a) 13/12/2014 tarihli ve 29204 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik,
b) 26/12/2008 tarihli ve 27092 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kimyasalların Envanteri ve Kontrolü Hakkında Yönetmelik,
c) 26/12/2008 tarihli ve 27092 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zararlı Madde ve Karışımların Kısıtlanması ve Yasaklanması Hakkında Yönetmelik.

2. 18.07.2017 Tarihli ve 30127 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yürürlüğe girdi.

30/12/2013 tarihli ve 28867 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik ve eklerinde bazı değişiklikler yapıldı.