Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan “Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Resmi Gazete’nin 31.05.2017 tarih ve 30082 sayısı ile yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik değişikliği ile birlikte özellikle Emisyonların İzlenmesi, Doğrulanması ve Raporlanması
İş ve İşlemlerine Dair Usûl ve Esaslar da değişikliklere gidildi.

İzleme planlarının sunulması ile ilgili olarak;

Sera gazı emisyon raporlarının sunulması
GEÇİCİ MADDE 2 – (Ek:RG-29/6/2016-29757) (Değişik:RG-31/5/2017-30082)
(1) Bu Yönetmelik kapsamına giren tesis veya faaliyetler 2015 ve 2016 yıllarına ait;
a) Sera gazı emisyon raporlarının doğrulanması maksadıyla doğrulayıcı kuruluşlarla sözleşmelerini 30/6/2017 tarihine kadar yapmakla,
b) Doğrulanmış sera gazı emisyon raporlarını 31/10/2017 tarihine kadar Bakanlığa sunmakla,
yükümlüdür.

olarak düzenlendi. Yönetmelik kapsamına giren tesisler 2015, 2016 yıllarına ait doğrulayıcı kuruluş sözleşmelerini 30.06.2017 ye kadar yapmak ve raporlarını 31.10.2017 ye kadar sunmakla yükümlü hale geldiler.

Bunun yanında

Yönetmelik son ve güncel hali için buraya tıklayınız.