Atık Yönetimi

Ana Sayfa/Yazılar/Tag: Atık Yönetimi

Endüstriyel Atık Yönetim Planı | Bilinmesi Gerekenler

Endüstriyel Atık Yönetim Planını Hazırlamakla Kimler Yükümlüdür? Çevre mevzuatı kapsamında mevcut tesisler için 02.04.2015 tarihinde yayınlanan Atık Yönetimi Yönetmeliği hükümlerine göre 3 yıllık Endüstriyel Atık Yönetim Planı hazırlanması zorunludur. o) Bu Yönetmelik veya diğer hukuki düzenlemeler ile atık yönetim planını hazırlama yükümlülüğü verilen gerçek ve/veya tüzel kişi, atık yönetim planını hazırlayarak sunmak ve onaylatmak/uygun [...]

Atık Yönetimi Yönetmeliğinde Değişiklik 2017

02.04.2015 tarihinde yayımlanan "ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK" 23.03.2017 Tarih ve 30016 sayı ile yürürlükte. Buna göre; MADDE 1 – 2/4/2015 tarihli ve 29314 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atık Yönetimi Yönetmeliğinin 2 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. “(3) Madenlerin aranması, çıkarılması, işleme tabi tutulması [...]

2017-03-25T23:47:15+03:0024Mart , 2017|Categories: Blog|Tags: , , |1 Yorum

Atık Yönetimi Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; a) Atıkların oluşumundan bertarafına kadar çevre ve insan sağlığına zarar vermeden yönetiminin sağlanmasına, b) Atık oluşumunun azaltılması, atıkların yeniden kullanımı, geri dönüşümü, geri kazanımı gibi yollar ile doğal kaynak kullanımının azaltılması ve atık yönetiminin sağlanmasına, c) Çevre ve insan sağlığı [...]

2016-11-05T23:06:16+03:004Mayıs , 2015|Categories: Blog|Tags: , , |Yorum yok