Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği (Yeni 2015)

06.06.2015 Tarihinde Bitkisel atık yağların kontrolü yönetmeliği yayınlandı. Eski yönetmelik yürürlükten kaldırıldı.  Bu kapsamda yeni yönetmelik hükümlerine göre Yükümlülükler; Belediyelerin görev ve yetkileri MADDE 8 – (1) Büyükşehir belediyeleri, büyükşehir ilçe belediyeleri, il, ilçe ve belde belediyeleri; yetki sahasında bulunan bitkisel atık yağ üreticilerini denetleyerek bitkisel atık yağların kanalizasyona dökülmesini önlemekle görevli ve yetkilidir. (2) [...]