ÇED

ÇED Yönetmeliği Değişiklikleri

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan “ÇED Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Resmi Gazete’nin 14.06.2018 tarih ve 30451 sayısı ile yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre 25/11/2014 tarihli ve 29186 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin Ek-1 listesinin 27 nci maddesinin (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Eski Ek-1 27. Madde Madencilik Projeleri:  a) 25 [...]

2018-07-02T13:04:53+03:002Temmuz , 2018|Categories: Blog|Tags: |Yorum yok

ÇED Olumlu ÇED Gerekli Değildir Kararı Tebliği 08/06/2016

8 Haziran 2016 ÇARŞAMBA Sayı : 29736 TEBLİĞ Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: “ÇED OLUMLU” VEYA “ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR” KARARI BULUNAN PROJELERDE YAPILACAK KAPASİTE ARTIŞI VE/VEYA GENİŞLETİLMESİ PLANLANAN PROJELERE İLİŞKİN TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 25/11/2014 tarihli ve 29186 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi [...]

2016-11-05T23:06:14+03:008Haziran , 2016|Categories: Blog|Tags: , , , , |Yorum yok