çevre danışmanlık

Ana Sayfa/Yazılar/Tag: çevre danışmanlık

Çevre İzin ve Lisans İşlemleri

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında ana faaliyeti yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2 de “çevreye kirletici etkisi yüksek düzeyde olan işletmeler” ve “ çevreye kirletici etkisi olan işletmeler” olarak belirlenen işletmeler ile Ek-3C de belirlenen yan faaliyet ve lisans faaliyetlerini yürüten her işletme çevre izin ve lisansına tabidir. Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan işletmeler, [...]

2018-02-08T16:25:14+03:0028Kasım , 2017|Categories: Blog|Tags: , , |Yorum yok

Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi Yönetmelik Değişikliği

Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 02.08.2016 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe girdi. Bu değişiklikle beraber Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir. “b) 9 uncu maddesi [...]

Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği (Yeni 2015)

06.06.2015 Tarihinde Bitkisel atık yağların kontrolü yönetmeliği yayınlandı. Eski yönetmelik yürürlükten kaldırıldı.  Bu kapsamda yeni yönetmelik hükümlerine göre Yükümlülükler; Belediyelerin görev ve yetkileri MADDE 8 – (1) Büyükşehir belediyeleri, büyükşehir ilçe belediyeleri, il, ilçe ve belde belediyeleri; yetki sahasında bulunan bitkisel atık yağ üreticilerini denetleyerek bitkisel atık yağların kanalizasyona dökülmesini önlemekle görevli ve yetkilidir. (2) [...]

2016-07-23T22:11:42+03:0018Haziran , 2015|Categories: Blog|Tags: , , |Yorum yok

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği

10.09.2014 Resmi Gazete Sayısı: 29115 ÇEVRE İZİN VE LİSANS YÖNETMELİĞİ   BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar   Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca alınması gereken çevre izin ve lisansı sürecinde uyulacak usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2 listesinde [...]

2016-11-05T23:06:16+03:0023Eylül , 2014|Categories: Blog|Tags: , , |Yorum yok