çevre izin

Ana Sayfa/Yazılar/Tag: çevre izin

Çevre İzin ve Lisans İşlemleri

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında ana faaliyeti yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2 de “çevreye kirletici etkisi yüksek düzeyde olan işletmeler” ve “ çevreye kirletici etkisi olan işletmeler” olarak belirlenen işletmeler ile Ek-3C de belirlenen yan faaliyet ve lisans faaliyetlerini yürüten her işletme çevre izin ve lisansına tabidir. Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan işletmeler, [...]

2018-02-08T16:25:14+03:0028Kasım , 2017|Categories: Blog|Tags: , , |Yorum yok

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği Değişikliği Eylül 2016

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 21/09/2016 tarih ve 29834 sayılı yönetmelikle 10/9/2014 tarihli ve 29115 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğinin ekinde yer alan; Ek-1’in 8 inci maddesi, dip notları, Ek-2’nin 8 inci maddesi, dipnotları ve  son olarak  Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-3B "Geçici Faaliyet Başvuru Formu ve Ekleri" [...]

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği

10.09.2014 Resmi Gazete Sayısı: 29115 ÇEVRE İZİN VE LİSANS YÖNETMELİĞİ   BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar   Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca alınması gereken çevre izin ve lisansı sürecinde uyulacak usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2 listesinde [...]

2016-11-05T23:06:16+03:0023Eylül , 2014|Categories: Blog|Tags: , , |Yorum yok