çevre mevzuatı

Ana Sayfa/Yazılar/Tag: çevre mevzuatı

Çevre İzin ve Lisans İşlemleri

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında ana faaliyeti yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2 de “çevreye kirletici etkisi yüksek düzeyde olan işletmeler” ve “ çevreye kirletici etkisi olan işletmeler” olarak belirlenen işletmeler ile Ek-3C de belirlenen yan faaliyet ve lisans faaliyetlerini yürüten her işletme çevre izin ve lisansına tabidir. Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan işletmeler, [...]

2018-02-08T16:25:14+03:0028Kasım , 2017|Categories: Blog|Tags: , , |Yorum yok

Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği

Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği 08.04.2017 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girdi. yönetmeliğin amacı, çevre üzerinde önemli etkiler yapması beklenen plan/programların hazırlanması ve onayı sürecine çevresel unsurların entegre edilmesi için uygulanan Stratejik Çevresel Değerlendirme sürecinde uyulacak idari ve teknik usul ve esasları düzenlemek olarak belirlenmiştir. Yönetmeliğin kapsamında, atık yönetimi, balıkçılık, enerji, kıyı yönetimi, mekânsal planlama, ormancılık, sanayi, su yönetimi, [...]

2017-04-10T21:59:05+03:0010Nisan , 2017|Categories: Blog|Tags: , , |Yorum yok

Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi Yönetmelik Değişikliği

Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 02.08.2016 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe girdi. Bu değişiklikle beraber Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir. “b) 9 uncu maddesi [...]

Maden Atıkları Yönetmeliğinde Değişiklik

16 Temmuz 2016 CUMARTESİ Resmi Gazete Sayı : 29772 yayınlanan Maden Atıkları Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle birlikte Yönetmelik Yürürlük tarihi 15.07.2017 tarihi (iki yıl sonra) olarak değiştirilmiştir. Yönetmelik tam metni aşağıdadır.     Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: MADEN ATIKLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 15/7/2015 tarihli ve 29417 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maden Atıkları [...]

2016-11-05T23:25:52+03:0018Temmuz , 2016|Categories: Blog|Tags: , , , , |Yorum yok

Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Yönetmelik Değişikliği

29 Haziran 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29757 Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik MADDE 1 – 17/5/2014 tarihli ve 29003 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “b) 7 nci ve 8 inci maddesi [...]

2016-11-05T23:06:14+03:0029Haziran , 2016|Categories: Blog|Tags: , |Yorum yok

Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği (Yeni 2015)

06.06.2015 Tarihinde Bitkisel atık yağların kontrolü yönetmeliği yayınlandı. Eski yönetmelik yürürlükten kaldırıldı.  Bu kapsamda yeni yönetmelik hükümlerine göre Yükümlülükler; Belediyelerin görev ve yetkileri MADDE 8 – (1) Büyükşehir belediyeleri, büyükşehir ilçe belediyeleri, il, ilçe ve belde belediyeleri; yetki sahasında bulunan bitkisel atık yağ üreticilerini denetleyerek bitkisel atık yağların kanalizasyona dökülmesini önlemekle görevli ve yetkilidir. (2) [...]

2016-07-23T22:11:42+03:0018Haziran , 2015|Categories: Blog|Tags: , , |Yorum yok

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği

10.09.2014 Resmi Gazete Sayısı: 29115 ÇEVRE İZİN VE LİSANS YÖNETMELİĞİ   BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar   Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca alınması gereken çevre izin ve lisansı sürecinde uyulacak usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2 listesinde [...]

2016-11-05T23:06:16+03:0023Eylül , 2014|Categories: Blog|Tags: , , |Yorum yok