TC Resmi Gazete

Ana Sayfa/Yazılar/Tag: TC Resmi Gazete

Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan “Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik” Resmi Gazete’nin 31.05.2017 tarih ve 30082 sayısı ile yayımlanarak yürürlüğe girdi.   Yönetmelik son ve güncel hali için buraya tıklayınız.  

Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği

Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği 08.04.2017 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girdi. yönetmeliğin amacı, çevre üzerinde önemli etkiler yapması beklenen plan/programların hazırlanması ve onayı sürecine çevresel unsurların entegre edilmesi için uygulanan Stratejik Çevresel Değerlendirme sürecinde uyulacak idari ve teknik usul ve esasları düzenlemek olarak belirlenmiştir. Yönetmeliğin kapsamında, atık yönetimi, balıkçılık, enerji, kıyı yönetimi, mekânsal planlama, ormancılık, sanayi, su yönetimi, [...]

2017-04-10T21:59:05+03:0010Nisan , 2017|Categories: Blog|Tags: , , |Yorum yok

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği Değişikliği Eylül 2016

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 21/09/2016 tarih ve 29834 sayılı yönetmelikle 10/9/2014 tarihli ve 29115 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğinin ekinde yer alan; Ek-1’in 8 inci maddesi, dip notları, Ek-2’nin 8 inci maddesi, dipnotları ve  son olarak  Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-3B "Geçici Faaliyet Başvuru Formu ve Ekleri" [...]

Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi Yönetmelik Değişikliği

Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 02.08.2016 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe girdi. Bu değişiklikle beraber Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir. “b) 9 uncu maddesi [...]

Maden Atıkları Yönetmeliğinde Değişiklik

16 Temmuz 2016 CUMARTESİ Resmi Gazete Sayı : 29772 yayınlanan Maden Atıkları Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle birlikte Yönetmelik Yürürlük tarihi 15.07.2017 tarihi (iki yıl sonra) olarak değiştirilmiştir. Yönetmelik tam metni aşağıdadır.     Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: MADEN ATIKLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 15/7/2015 tarihli ve 29417 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maden Atıkları [...]

2016-11-05T23:25:52+03:0018Temmuz , 2016|Categories: Blog|Tags: , , , , |Yorum yok

ÇED Olumlu ÇED Gerekli Değildir Kararı Tebliği 08/06/2016

8 Haziran 2016 ÇARŞAMBA Sayı : 29736 TEBLİĞ Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: “ÇED OLUMLU” VEYA “ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR” KARARI BULUNAN PROJELERDE YAPILACAK KAPASİTE ARTIŞI VE/VEYA GENİŞLETİLMESİ PLANLANAN PROJELERE İLİŞKİN TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 25/11/2014 tarihli ve 29186 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi [...]

2016-11-05T23:06:14+03:008Haziran , 2016|Categories: Blog|Tags: , , , , |Yorum yok