yönetmelik

Ana Sayfa/Yazılar/Tag: yönetmelik

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği Değişikliği Eylül 2016

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 21/09/2016 tarih ve 29834 sayılı yönetmelikle 10/9/2014 tarihli ve 29115 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğinin ekinde yer alan; Ek-1’in 8 inci maddesi, dip notları, Ek-2’nin 8 inci maddesi, dipnotları ve  son olarak  Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-3B "Geçici Faaliyet Başvuru Formu ve Ekleri" [...]

Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi Yönetmelik Değişikliği

Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 02.08.2016 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe girdi. Bu değişiklikle beraber Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir. “b) 9 uncu maddesi [...]

Maden Atıkları Yönetmeliğinde Değişiklik

16 Temmuz 2016 CUMARTESİ Resmi Gazete Sayı : 29772 yayınlanan Maden Atıkları Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle birlikte Yönetmelik Yürürlük tarihi 15.07.2017 tarihi (iki yıl sonra) olarak değiştirilmiştir. Yönetmelik tam metni aşağıdadır.     Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: MADEN ATIKLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 15/7/2015 tarihli ve 29417 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maden Atıkları [...]

2016-11-05T23:25:52+03:0018Temmuz , 2016|Categories: Blog|Tags: , , , , |Yorum yok

Atık Yönetimi Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; a) Atıkların oluşumundan bertarafına kadar çevre ve insan sağlığına zarar vermeden yönetiminin sağlanmasına, b) Atık oluşumunun azaltılması, atıkların yeniden kullanımı, geri dönüşümü, geri kazanımı gibi yollar ile doğal kaynak kullanımının azaltılması ve atık yönetiminin sağlanmasına, c) Çevre ve insan sağlığı [...]

2016-11-05T23:06:16+03:004Mayıs , 2015|Categories: Blog|Tags: , , |Yorum yok